W ramach wparcia IT i opieki informatycznej przez BYDNET proponujemy następujący zakres obsługi serwisowej:

 • administrowanie, prowadzenie ewidencji i konserwację sprzętu komputerowego, oprogramowania systemowego;
 • informowanie o wymaganych licencjach, opieka nad stanem posiadanych licencji oraz kontrola ich ważności;
 • zapewnienie ochrony antywirusowej i antywłamaniowej, (Użytkownik musi zapewnić niezbędne aktualne licencje na oprogramowanie antywirusowe);
 • usuwanie awarii i konsultacje udzielane w siedzibie Użytkownika w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz w zakresie tworzenia kopii zapasowych baz danych;
 • podłączanie do sieci komputerowej, wraz z konfiguracją nowych urządzeń (komputery, drukarki, modemy itp.);
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania sieci LAN, podłączeń WAN;
 • Nadzór nad działaniem serwerów plików;
 • Podtrzymanie właściwych parametrów konfigurujących w stanie umożliwiającym poprawne działanie zarówno doraźne jak i zdalne z siedziby Cemit;
 • Helpdesk – wsparcie przy napotkanych problemach związanych z funkcjonowaniem infrastruktury;
 • Konsultacje w sprawach rozbudowy/modernizacji systemu;
 • Wsparcie przy instalacji oprogramowania i sprzętu na komputerach klienta;
 • Szkolenie pracowników obecnych i nowych w zakresie obsługi i korzystania z zasobów serwerowych;
 • wsparcie sprzętowe na wypadek awarii;

 Proponujemy ciągły nadzór nad prawidłowym działaniem systemów, a także właściwe określone czasy reakcji:

 • reakcja na zgłoszenia do 4h;
 • reakcja na zgłoszenie przy pracy zdalnej: do 0,5 h;

Pomoc doraźna IT – wsparcie IT

Proponujemy pakiety godzinowe lub zryczałtowane pod względem ceny wizyty specjalisty.